Online booking kun mulig indtil 12 timer før afgang

Cykelfærgen´s Logo
  • Dansk flag
    UK flag - Valg engelsk sprog Tysk flag - Valg tysk sprog
  • Presse materiale

    Vælg din sejlads (Season end!)

    Vigtigt! Ved indrejse til Tyskland eller Danmark beder vi jer om, at tag hensyn til gældende Coronaregler.

    Online bookinger op til 12 timer inden afgang muligt!